Świadectwo człowieka złaknionego Boga i Jego Słowa

Anglojęzyczna wersja dźwiękowa
English-language audio version

  I am a happy man, because I am in Christ!
Jestem szczęśliwym człowiekiem, bo jestem w Chrystusie!

  Mam na imię Grzegorz. Jako pewien ekscentryczny introwertyk
urodzony w pewnej
  dolnośląskiej kotlinie >>,
kiedyś bardzo zamknięty, zakompleksiony i nerwicowo zalękniony młody człowiek zwróciłem się w wieku 17 lat w modlitwie do Boga, powierzając się Jezusowi Chrystusowi jako Panu i Zbawicielowi!
  Od tego momentu to Biblia stała się drogowskazem i wyznacznikiem wszelkich norm w moim życiu, a Duch Święty zaczął pomagać właściwie ją interpretować. Dlatego też to Jemu zawdzięczam, wszelkie sukcesy w moim życiu, jak i codzienną opiekę, w trudnych, a nawet nieraz niebezpiecznych chwilach. On zawsze był mi Pomocą, jak Sam obiecał w Swoim Słowie w Piśmie Świętym, że będzie się mnie doglądał, jak Pasterz swoich owiec. On to zawsze czynił, dlatego wdzięczny jestem, zarówno za pomoc w ukończeniu edukacji w szkole średniej, jak i uzyskaniu jakichkolwiek nowych zdolności, o których wcześniej nawet nie marzyłem. Jestem wdzięczny za otworzenie mnie w ogóle na relacje z ludźmi. Z którymi dane było mi zarówno pracować, jak i rozmawiać, a także wypoczywać. On Który jedynie potrafił otwierać moje serce na potrzeby innych aby pomagać innym.
  On Jest wciąż Tym jedynym, który nadaje sens mojemu życiu, zapewniając tym samym osiągnięcie kiedyś wiecznego szczęście w Jego Królestwie, które nie pochodzi z tego świata.

"Chodźcie, spójrzcie na dzieła Jahwe. Jak potężne cuda czyni On na ziemi! On kładzie kres wojnom na ziemi, połamał łuki i oszczepy, tarcze pali w ogniu. Wyciszcie się! Poznajcie, że Ja Jestem Bogiem, Ja, Wywyższony ponad narodami, Wywyższony ponad ziemią!"
Z Księgi Psalmów 46:8-11

  "Uczynię cię rozważnym i wskażę ci Drogę, Którą pójdziesz. Poprowadzę cię i nie spuszczę z ciebie oczu."
Z Księgi Psalmów 32:8

Jedynie Bóg może uporządkować życie, które Sam dał człowiekowi.♫ ♪ Piosenka ♪ ♫ , która mnie definiuje, to...Mój udział w różnych ewangelizacjach publicznych.

  Mój chrzest wodny >>

  Moje pierwsze nabożeństwa chrześcijańskie >> niezależnie od wyznań ewangelicznych (baptystycznych, zielonoświątkowych...) kościołów chrześcijańskich.

  Więcej od autora tej strony...

  Kulisy powstawania tej strony >>
Moje podróże