"Diękujemy Bogu za to, że Jego Słowo które słyszeliście od nas, przyjęliście nie jako zwykłą informację, ale tak jak Jest w istocie Słowo Boga. Ono też skutecznie (por.Izaj.55:11) działa w was, którzyście uwierzyli."
1 List do Tesaloniczan 2:13

Szkoła Biblijna

  "Nasza Ewangelia dotknęła was, nie tylko słowami,
ale również mocą Boga i potężnym
przekonywaniem Ducha Świętego.
Rzeczywiście zaczęliście żyć tak,
jak my, naśladując Chrystusa, przyjmując Słowo
z taką radością, jaką daje tylko
Duch Święty, pośród licznych utrapień."


(W okresie ok. 51 r. n. e. kiedy to Apostoł Paweł,
który mógł mieć wówczas 43 lata, a więc możliwe,
że na początku swojej drugiej podróży misyjnej.
Jak wnioskować można z relacji
w Księdze Dziejów Apostolskich rozdziały 15:35-18:22,
pisał on więc prawdopodobnie z Koryntu
w Pierwszym Liście do Tesaloniczan 1:5-6)

Wykłady z 2001 r.
Kościół Zielonoświątkowy w Dzierżoniowie
Wykładowcy:
  Paul Weresch i Rafał Ciućka


    kaseta 1 >>

    kaseta 2 >>

    kaseta 3 >>

    kaseta 4 >>

    kaseta 5 >>

    kaseta 6 >>

    kaseta 7 >>

    kaseta 8 >>

    kaseta 9 >>

    kaseta 10 >>

    kaseta 11 >>

    kaseta 12 >>

    kaseta 13 >>