"Oto nadchodzą dni, oświadcza Wszechmocny Jahwe, Pan, w których ześlę bardzo dotkliwy głód na ziemię. Nie będzie to jednak głód chleba, ani pragnienie wody, lecz prawdziwa tęsknota usłyszenia Słów (Boga) Jahwe." Księga Amosa 8:11

GŁODNY BOGA I JEGO SŁOWA

"Halleluja, bo Jahwe Jest Dobry, śpiewajcie i grajcie na cześć Jego imienia, bo jest łaskawe." Księga Psalmów 135:3

Współczesna Muzyka Chrześcijańska

uwielbienie to nie tylko dźwięki, gdy w obecnym wieku zrodzone z Ducha Bożego dzieci Boże, wywyższają Boże Imię Jezus, które jest ponad wszelkie Imię. Czyż On nie jest godzien wszelkiej czci i chwały? Zapewne w każdym pokoleniu, podobnie jak dawniej biblijne psalmy, powstawały i później również pełne Ducha piękne pieśni, które poruszały wierzących do oddawania Bogu chwały. Uszanujmy muzykę każdego pokolenia, i podobnie jak pamiętając o dawnych pieśniach, uszanujmy również twórczość młodszego pokolenia, które pragnie uczcić Boga w nowszych dźwiękach, z nowszymi aranżacjami i tekstami. Pamiętajmy jednak wszyscy, że wszystko niech się dzieje z miłości i w miłości, bo bez niej jesteśmy jedynie "miedzią dźwięczącą, lub cymbałem brzmiącym." (1 Kor13:1)