"Oto nadchodzą dni, oświadcza Wszechmocny Jahwe, Pan, w których ześlę bardzo dotkliwy głód na ziemię. Nie będzie to jednak głód chleba, ani pragnienie wody, lecz prawdziwa tęsknota usłyszenia Słów (Boga) Jahwe." Księga Amosa 8:11

GŁODNY BOGA I JEGO SŁOWA

"Na świecie jest takie mnóstwo dźwięków i każdy służy do wyrażania myśli." 1 List do Koryntian 14:10

Śpiewnik Pielgrzyma

Pieśni, przepisywane początkowo odręcznie, zostały wkrótce zebrane i w roku 1919 ukazał się drukiem pierwszy śpiewnik...   Więcej >>.