"(...) Bądźcie też pełni wdzięczności. Niech Słowo Chrystusa obfituje w was, z całą mądrością pouczajcie się i udzielajcie sobie wzajemnie napomnień. Śpiewajcie Bogu z wdzięcznym sercem psalmy, hymny i pieśni płynące z natchnienia. Wszystko, cokolwiek mówicie, albo robicie, róbcie wszystko w Imię Pana Jezusa, równocześnie dziękujcie przez Niego Bogu Ojcu."
Z Listu Apostoła Pawła do Kolosan 3:15b-17

MUZYKA CHRZEŚCIJAŃSKA ze Śpiewnika Pielgrzyma i Współczesna

 


"(...) Dbajcie o to, aby Duch Boży mógł was
stale napełniać.
Wtedy będziecie śpiewać psalmy,
hymny i inne natchnione pieśni.
Z całego serca śpiewajcie
i grajcie Panu.
Zawsze bądźcie za wszystko
wdzięczni Bogu i Ojcu
w Imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana."

Z Listu Apostoła Pawła
do Efezjan 5:18-20


Oprócz Muzyki
polecam także: