"(...) Na zawsze jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem, wskutek tego sam nie kieruję już swoim życiem, lecz to Chrystus żyje we mnie
i mnie prowadzi. Prawda, na razie żyję moim doczesnym życiem w cielesnej naturze,
to jednak żyję wiarą w Syna Boga, Który pokochał mnie
i Samego Siebie za mnie poświęcił."


Z Listu Apostoła Pawła do Galacjan 2,20