Wsłuchuj się w Odwieczne Słowa Boga skierowane do Ciebie osobiście

Miłosny List od Boga Ojca


Miłosny List Ojca [4.88 .mp3] >>  Moje dziecko, Możesz mnie nie znać, ale Ja wiem o Tobie wszystko (Psalm 139.1)
  Wiem kiedy siedzisz i kiedy wstajesz (Psalm 139.2)
  Znam wszystkie Twoje drogi (Psalm 139.3)
  Nawet wszystkie włosy na Twojej głowie są policzone (Mateusz 10.29-31)
  Ponieważ zostałeś stworzony na mój obraz (Rodzaju 1.27)
  We mnie żyjesz, poruszasz się i jesteś (Dzieje Apostolskie 17.28)
  Bo jesteś moim potomstwem (Dzieje Apostolskie 17.28)
  Znałem Cię zanim zostałeś poczęty (Jeremiasz 1.4-5)
  Wybrałem Ciebie gdy planowałem stworzenie (Efezjan 1.4.11-12)
  Nie byłeś pomyłką (Psalm 139.15)
  Wszystkie Twoje dni są zapisane w mojej księdze (Psalm 139.16)
  Określiłem dokładny czas
  Twojego urodzenia i miejsce zamieszkania
  (Dzieje Apostolskie 17.26)
  Jesteś cudownie stworzony (Psalm 139.14)
  Ukształtowałem Cię w łonie Twojej matki
  (Psalm 139.13)
  I byłem pomocny w dniu twoich narodzin
  (Psalm 71.6)
♫ ♪ Z Księgi Proroka Izajasza 41: 13-14 ♪ ♫


  Jestem fałszywie przedstawiany
przez tych, którzy
Mnie nie znają (Jan 8.41-44)
  Nie jestem odległy
  i ustawicznie gniewny,
  Jestem Pełnią Miłości
  (Księga Jeremiasza 3:12; 1 Jana 4.16)
  I całym sercem pragnę Cię tą miłością obdarzyć
  (1 Jana 3.1)
  Po prostu dlatego, że jesteś moim dzieckiem,
  a Ja - Twoim Ojcem (1 Jana 3.1)
  Daję Ci więcej niż Twój ziemski ojciec
  mógłby Ci zapewnić (Mateusz 7.11)
  Bo jestem Ojcem doskonałym (Mateusz 5.48)
  Wszelkie dobro, jakie otrzymujesz,
  pochodzi z mojej ręki (Jakub 1.17)
  Zaopatruję cię i zaspokajam wszystkie Twoje potrzeby (Mateusz 6,31-33)
  Moim planem jest dać ci dobrą przyszłość (Jeremiasz 29,11)
  Ponieważ kocham Cię miłością wieczną i nieskończoną (Jeremiasz 31.3)
  Moich myśli o Tobie jest więcej niż ziaren piasku na brzegu morza... (Psalm 139.17-18)
  I cieszę się Tobą, śpiewając z radości (Sofoniasz 3.17)
  Nigdy nie przestanę czynić Ci dobra (Jeremiasz 32.40)
  Gdyż jesteś moją drogocenną własnością (Wyjścia 19.5)
  Z całego serca i z całej duszy chcę, byś mieszkał bezpiecznie (Jeremiasz 32.41)
  I pokazać Ci rzeczy wielkie i wspaniałe (Jeremiasz 33.3)
  Jeśli będziesz mnie szukał z całego serca, znajdziesz mnie (Powtórzonego Prawa 4.29)
  Rozkoszuj się mną, a dam Ci to, czego pragnie Twoje serce (Psalm 37.4)
  Bo to Ja daję Ci takie pragnienia (Filipian 2.13)
  Jestem w stanie dać ci o wiele więcej, niż możesz sobie wyobrazić (Efezjan 3.20)
  To we mnie znajdziesz największe wsparcie i zachętę (2 Tesaloniczan 2.16-17)
  Jestem też Ojcem, który pociesza Cię we wszelkich twoich smutkach (2 Koryntian 1.3-4)
  Kiedy jesteś załamany, jestem blisko Ciebie (Psalm 34.18)

  Tak jak pasterz niosący owieczkę, trzymam Cię blisko mojego serca (Izajasz 40.11)
  Pewnego dnia otrę wszystkie łzy z Twoich oczu (Objawienie 21.3-4)
  I uwolnię od wszelkiego bólu, który znosiłeś na ziemi (Objawienie 21.3-4)
  Jestem Twoim Ojcem i kocham Cię dokładnie tak, jak kocham mojego syna, Jezusa (Jan 17.23)
  Bo w Jezusie objawiłem moją miłość do Ciebie (Jan 17.26)
  On jest wiernym odbiciem mnie samego (Hebrajczyków 1.3)
  Przyszedł by udowodnić, że jestem z Tobą, nie przeciwko Tobie (Rzymian 8.31)
  By powiedzieć Ci, że nie liczę Twoich grzechów (2 Koryntian 5;18-19)
  Jezus umarł żebyśmy - Ty i ja - mogli zostać pojednani (2 Koryntian 5.18-19)
  Jego śmierć była najwyższym wyrazem mojej miłości do Ciebie (1 Jana 4.10)
  Oddałem wszystko co kochałem, by zdobyć Twoją miłość (Rzymian 8.31-32)
  Jeśli przyjmiesz dar mojego syna Jezusa, przyjmiesz mnie samego (1 Jana 2.23)
  I nic już nigdy nie oddzieli Cię od mojej miłości (Rzymian 8.38-39)
  Przyjdź do mnie, a wyprawię największą ucztę, jaką niebo kiedykolwiek widziało (Łukasz 15.7)
  Zawsze byłem Ojcem i zawsze Nim będę (Efezjan 3.14-15)
  Ale czy Ty… "chcesz być moim dzieckiem?" (Jan 1.12-13)
  Czekam na Ciebie (Łukasz 15.11-32)
  Kocham Cię, Twój Tatuś.
  Bóg Wszechmogący
.

A Letter From God [4.11 .mp3] >>Źródło:   FathersLoveLetter.com >>

  Barry Adams uwierzył w Chrystusa w wieku 15 lat. Razem ze swoją żoną Anneliese są małżeństwem od ponad 37 lat i mają troje dorosłych dzieci: Kristin, Steve i Candice, a także niesamowitego zięcia Nicka i troje spektakularnych wnuków, Riley, Zoey i Levi. Barry przed objęciem swojej służby w marcu 1997 r. otrzymał wpierw duchowe objawienie od Boga Ojca, wprost z Bożego Serca, a zainicjowane dogłębnym rozważaniem biblijnym , a później w 1998 roku., także poprzez posługę Jacka Wintera i Jamesa Jordana. To nowe spotkanie z ekstrawagancką miłością Boga całkowicie zmieniło jego życie, co z kolei spowodowało, że napisał ilustrację do kazania, którą nazwał "Listem miłosnym Ojca", a które wygłosił w swoim rodzinnym kościele w styczniu 1999 r. W marcu 2000 roku Barry i Anneliese założyli "Father Heart Communications" (www.FathersLoveLetter.com), aby ułatwić rozwój tej nowej posługi.