"Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie! Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu." V Księga Mojżeszowa 6:4-6 / Biblia Warszawska

Dekalog

"Bóg zaczął wypowiadać te wszystkie Słowa mówiąc:
| 1 | | 1 | Ja jestem Jahwe, twój Bóg, Który cię wyprowadził z Egiptu (por.1Kor.5:7; Kol.1:12-23), z domu niewolników. Oprócz Mnie, nie będziesz miał żadnych innych bogów.
| 2 | Nie będziesz czynił żadnego obrazu i żadnego wyobrażenia tego, co jest w górze na niebie lub co jest na dole na ziemi, ani tego, co jest w wodach poniżej ziemi. Nie będziesz oddawał im pokłonu, ani nie będziesz im służył, ponieważ Ja Jahwe Jestem twoim Bogiem. Jestem Bóg Zazdrosny (por.1Sam.15:22-23; Ewang.Mat.6:24; Kol.3:5-6; Jak.4:4-8), Który za nieprawość ojców karze synów do trzeciego i do czwartego pokolenia nienawidzących Mnie. Natomiast aż do tysiącznego pokolenia będę okazywał miłosierdzie tym, którzy Mnie miłują i zachowują Moje przykazania (por.Ewang.Mat.22:35-40; Ewang.Jan.13:34-35).
| 3 | | 2 | Nie będziesz wypowiadał na próżno Imienia Jahwe, Twojego Boga, ponieważ nie pozostawi bez kary Bóg Jahwe tego, kto wzywa Imię Jego w błahych rzeczach (por.Dz.Ap.4:12; Filip.2:5-11).
| 4 | | 3 | Pamiętaj, abyś święcił dzień szabatu. Przez sześć dni wolno ci pracować i wykonywać wszystkie twoje zajęcia. Siódmy jednak dzień jest szabatem dla uczczenia Jahwe, Boga twojego. Nie możesz w tym dniu wykonywać żadnego zajęcia, ani ty sam, ani syn twój, ani córka, ani sługa, ani służebnica twoja, ani twoje bydło, ani przychodzień, który jest w twoich bramach, bo przez sześć dni Bóg Jahwe stwarzał niebo, ziemię, morze i wszystko, co one zawierają, a w siódmym odpoczywał. Dlatego Bóg Jahwe błogosławił siódmemu dniowi i uznał go za święty (por.List do Gal.5:22-23; Rzym.14:4-8; Kol.2:14-17).
| 5 | | 4 | Uszanuj twojego ojca i twoją matkę, abyś mógł długo żyć na tej ziemi (por.Efez.6:1-4), którą Jahwe, twój Bóg, da ci w posiadanie.
| 6 | | 5 | Nie będziesz zabijał (hbr. תרצח - lo tircach, nie będziesz mordować)!
| 7 | | 6 | Nie będziesz cudzołożył (por.Ewang.Mat.5:27-32; Ewang.Łuk.16:17-18; 1Kor.6:15-20; Hbr.13:4)!
| 8 | | 7 | Nie będziesz kradł (Efez.4:28)!
| 9 | | 8 | Nie będziesz świadczył fałszywie przeciwko twojemu bliźniemu (por.Zach.8:16-17; Efez.4:22-27)!
| 10 | | 9 | Nie będziesz pożądał domu twojego bliźniego (por.Ewang.Łuk.3:12-14; 1Tym.6:3-19; Hebr.13:5)!
| 10 | Nie będziesz pożądał żony twojego bliźniego, ani nie będziesz pożądał jego sługi, ani służebnicy, ani wołu, ani osła jego, ani niczego, co do niego należy."
(2 Księga Mojżeszowa 20:1-17)(porządek Flawiusza; I wiek) Przyjęty przez większość protestantów i Kościół grekokatolicki
(porządek Augustyna; IV wiek) Przyjęty przez Luteran i Kościół rzymsko-katolicki

"Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan! III Księga Mojżeszowa 19:18 / Biblia Warszawska

"Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy."
JEZUS CHRYSTUS w Ewangelii wg. św. Mateusza 22:40 / Biblia Warszawska

  Poniżej podaję jedynie historyczny dowód pewnej jedynie pozornie istotnej różnicy w numeracji, podając te same przykazania przez Flawiusza i Augustyna, inaczej tylko ponumerowane, choć przynajmniej liczba się zgadza. Augustyn np. połączył dwa pierwsze przykazania w jedno, podczas gdy oczywiste jest, że w Biblii nie było żadnej numeracji w dekalogu, podobnie jak i w Biblijnych tekstach źródłowych (hebrajskich i greckich) nie istniała żaden podział na rozdziały i wersety a o nagłówkach nie wspomnę. Podobnie jak bibliści i tłumacze je dodali tak i również ludzie też dodali numerację dekalogu i tak np. żydowski historyk z pierwszego wieku Flawiusz a potem Augustyn doktor kościoła z IV wieku. A konkretne wyznania chrześcijańskie je jedynie tylko później zaadoptowały, ale czy to ma jakieś dziś znaczenie? Bo moim skromnym zdaniem, dziś jednak nie mają znaczenia. Moim skromnym zdaniem, jakieś upieranie się na siłę przy swoich racjach, która numeracja jest właściwa jest dziś niepotrzebnym nieporozumieniem kontynuowania zupełnie niepotrzebnego odwiecznego sporu o prawo. Bo zamiast się skupić na posłuszeństwie Bogu ludzie wykłócają się niepotrzebnie nawzajem oskarżając się, że któraś ze stron wyznaniowych nie przestrzega Przykazań Pańskich. A na zdrowy chłopski rozum, to przecież jest absurd. Bo przecież oczywiste, że każdy powinien sprawdzać własne serce przed Bogiem, czy jest Jemu posłuszny bezgranicznie. Poza tym wszystkie one nie tylko 10, ale wszystkie 613 ze Starego Testamentu mieszczą się w dwóch przykazaniach Miłości, które zacytowałem powyżej. Na poniższym schemacie podaję oba porządki Dekalogu, w których, moim zdaniem żaden nie przeczy Pismu Świętemu.

  Ateraz trochę luźniej, ale wciąż na temat, w poniższym wideo przeprowadzono uliczną sondę wśród Polaków, jak znają Biblię. Większość obywateli naszego kraju deklaruje się jako osoby wierzące, ale czy znają dekalog i biblię?

Większość protestantów i kościół grekokatolicki
przyjęła tzw. porządek Flawiusza,
żydowskiego historyka.


1. Cudzy bogowie (2 Moj20:2-3)
2. Obrazy (2 Moj20:4-6)
3. Imię Pana
4. Szabat
5. Rodzice
6. Morderstwo
7. Cudzołóstwo
8. Kradzież
9. Fałszywe świadectwo
10.PożądanieLuteranie i kościół rzymsko-katolicki
przyjęli porządek Augustyna.


1. Cudzy bogowie i obrazy (2 Moj:2-6)
2. Imię Pana
3. Dzień Święty
4. Rodzice
5. Morderstwo
6. Cudzołóstwo
7. Kradzież
8. Fałszywe Świadectwo
9.Pożądanie domu bliźniego
10. Pożądanie żony bliźniego i innych posiadłości