"Każda Wypowiedź Boga Jahwe Jest Sprawdzona w Ogniu i Jest Osłoną dla tych, którzy u Niego szukają opieki. Do Jego słów niczego nie dodawaj..."
(Z Księgi Przysłów tj. Przypowieści Salomona 30:5-6a)

CODZIENNE ROZWAŻANIA BIBLIJNE

  Do moich codziennych 'rozważań biblijnych', trochę w inny sposób niż przysłowiowy "od deski do deski", używam do tego obok interlinearnych przekładów, również różne współczesne tłumaczenia Pisma Świętego.
  Od 2017 roku, po całotygodniowych 'rozważaniach biblijnych' od poniedziałku do soboty, pojawia się także na tej stronie 'niedzielna myśl biblijna'. To krótki fragment biblijny będący pewną główną myślą nawiązującą do tematyki rozważań minionego tygodnia, lub wprowadzającą do cyklu rozważań kolejnego tygodnia. Z kolei same rozważania, są w oparciu o poszczególne kolejno Księgi, mniej więcej chronologicznie, a które rozpocząłem dogłębnie rozważać począwszy od Księgi Rodzaju, tj. 1 Księgi Mojżeszowej, od stycznia 2016 r. Wcześniej jednak rozważania miały bardziej zróżnicowany charakter tematyczny, jak np. tematy dotyczące zbawienia, pokuty, wiary, darów Ducha Świętego, Boskich Atrybutów i cech Bożego charakteru, oraz owoców Ducha Świętego, a także tematyki eklezjalnej, a nawet pasyjnej i również tematyki dotyczącej symboli, oraz archetypów biblijnych, a kończąc na eschatologii. To więc trwało od sierpnia 2013 r.do grudnia 2015 r. Teraz kontynuowane są rozważania poszczególnych księgi Starego Testamentu aż do Księgi dodanej przez Żydów do kanonu Biblii Hebrajskiej, dopiero w 1 wieku, czyli do Pieśni nad Pieśniami. Z kolei wśród rozważań Ksiąg Nowego Testamentu, kontynuowanych aż do Listu nieznanego autora adresowanego do Żydów, czyli tzw. List do Hebrajczyków.