Kulisy powstawania strony internetowej
Głodny Boga i Jego Słowa
Kontekst motto strony Głodny Boga i Jego Słowa - 05 listopada 2022 r.

  Dla zainteresowanych kontekstem, z głównego cytatu z Księgi Amosa... :)


Wszystko służy ku dobremu, także wypoczynek regenerujący ciało - 06 października 2022 r.

  "Wiemy, że kochającym (gr. αγαπωσιν - agapōsin, miłującym ofiarnie, bezinteresownie i bezwarunkowo, aż do końca, tak jak wpierw Bóg nas umiłował: por.J3:16;) Boga wszystko służy (gr. συνεργει - synergei, współdziała) ku dobremu, to jest tym, którzy zostali z Jego Woli (gr. προθεσιν - prothesin, wcześniejszego Ustawienia i wcześniejszego Postanowienia) powołani. Tych, których wcześniej poznał, tych też już wcześniej przeznaczył, żeby się stali podobni do obrazu Jego Syna, żeby on był pierworodny wśród wielu braci.

(Z listu Apostoła Pawła do Rzymian 8:28-29)

Moje podróże
  Moje sny >>


Chrystocentryczna kontynuacja rozważań biblijnych - 14 marca 2022 r.

  Rozpoczynam dziś kolejny cykl rozważań Biblii, zaraz przed weekendem po ukończeniu poprzedniego historycznego cyklu rozważań księga po księdze, Starego i Nowego Testamentu, wrócę teraz do Nowego Testamentu, tym razem zwracając teraz swoją uwagę bardziej na chrystocentryczne wątki. A będą to teraz same wypowiedzi Boga Ojca, Jezusa Chrystusa, i Ducha Świętego...


Narzędzia pracy przy tej stronie...
  Obecnie pracuję zarówno na zwykłym stacjonarnym sprzęcie komputerowym wielokrotnie wewnątrz modernizowanym, jak i dzięki Bogu wspomagam się urządzeniami również mobilnymi, takimi jak: laptop i smartfon, z dostępem do Internetu wi-fi, szerokopasmowym łączem, oraz z połączeniem LTE w telefonii komórkowej (Download: ok. 9.73 Mb/s i Upload: 4.40 Mb/s). Prędkość Internetu ta, zależna jest od telefonii komórkowej w której jestem klientem i od jej zasięgu lokalnego.
  Do pracy nad tą stroną używam legalnego zakupionego, lub tzw. "Open Source", czyli darmowego oprogramowania , wg. biblijnej zasady, poprzestawania na małym (Przypowieści Salomona 16:8; 1 List Apostoła Pawła do Tymoteusza 6:6-11), ponieważ mam skupić się bardziej na rzeczach niebieskich, o tym co w górze a nie o tym co na ziemi (List Apostoła Pawła do Kolosan 3:1-5; List Jakuba Apostoła 3:17-18), aby wpierw troszczyć się o Boże Królestwo, a inne rzeczy będą nam wierzącym Bogu i Jego Słowu dodane (Ewangelia wg. św. Mateusza 6:24-34; Ewangelia wg. św. Łukasza 12:22-38).
Poniżej polecam darmowe i legalne aplikacje dla systemów operacyjnych Windows:
  Więcej >>


    Strona Grzegorza [październik 2004]
  HUNGRY - Głodny Boga [kwiecień 2005]
  HUNGRY - Głodny Boga [listopad 2005]
  HUNGRY - Strona dla głodnych Boga [listopad 2006]
  Poznaj Mojego Boga i Pana [sierpień 2004]
  Strona z aktualnościami w tematyce chrześcijańskiej [2006-2017].


Idea strony Głodny Boga i Jego Słowa
  Pragnę się krótko pochylić nad dwoma fragmentami biblijnymi, które wciąż mnie inspirują i motywują do dalszego tworzenia tej strony

już od 2003 r.
"...ukryj Te Słowa i zapieczętuj Tę Księgę, aż do czasów ostatecznych. Wielu odda się poszukiwaniom i pomnoży się zrozumienie (hbr. ַהָדוַעת - jodea/jada, poznanie i wiedza)."
(Księga Daniela 12:4)

Źrółowe linki:
Całe Audycje Impuls Trans World Radio Polska - ttb.TWR.org
"To wszystko zaistniało dzięki Niemu (Jezusowi) i dla Niego."
(List do Kolosan 1:16)

Źrółowe linki:
Całe Audycje Impuls Trans World Radio Polska - ttb.TWR.org
Bible.is