"Wielu będzie dociekało, zatem wzrośnie zrozumienie."
Księga Daniela 12:4b.

Biblia Słowem Boga

  Są różne metody czytania biblii. Na tej stronie pragnę zaprezentować kilka z nich. Pamiętajmy że w dużej mierze zależy jednak od naszej motywacji do czytania Słowa Bożego i przede wszystkim od Ducha Świętego, którego otrzymali wierzący w Jezusa Chrystusa w momencie nowego narodzenia, które jest szczerym i świadomym odwróceniem się od swoich grzechów, jak również oddaniem całego swojego życia Jezusowi Chrystusowi. W darze wtedy przez wiarę otrzymujemy Ducha Świętego, jako zadatek na dzień odkupienia, zostaliśmy nim zapieczętowani (2 List do Koryntian 1:22; List do Efezjan 1:13). On to może nam przypomnieć i nauczyć nas wszystkiego co jest napisane w biblii (Ewangelia św. Jana 14:26).
Przydatne aplikacje i programy biblijne na komputer, tablet, czy nawet smartfon

  Free Bible (Stary program na Windows
  R Biblia - (Nowy program dla Windows)
  E-sword (Windows)
  The Word (Windows)
  Polskie moduły do E-Sword i The Word (Windows)
  Interlinear Scripture Analyzer (Windows)
  MySword Bible (Aplikacja pod Android)
  Textus Receptus Oblubienicy do MySword Bible (Android)
  MyBible - Bible (Aplikacja pod Android)

Inne pomoce biblijne
  "Namiot Zgromadzenia"
  "Świątynia"
  "Historia Ludu Bożego"
  "Miesiące roku żydowskiego"
  "Podróże misyjne Apostoła Pawła"
  "Wiarygodność i interpretacja Biblii (wykłady)"
  "Wystawa Biblii"
  "Wizualny przeglad Biblii"
  Traktat biblijny [strona 1]
  Traktat biblijny [strona 2]
  Traktat biblijny [strona 3]
  "Apokalipsa Philip E. Hughes"
  "Szkoła Biblijna"
  Wykłady, kazania, audycje w oparciu o Biblię
  Literatura i wydawnictwa w oparciu o Biblię
Internetowe strony biblijne:
  Biblia.info.pl >>
  Biblia Apologetyka >>
  Ewangeliczny Przekład Interlinearny Biblii >>
  Biblia-online.pl >>
  Biblegateway.com >>
  Biblia Audio Online >>
  Kalendarz "Dobry Zasiew" >>
  Rozważania "Nasz codzienny chleb" >>
  Interlinear Bible Online >>
  Hebrew Interlinear Bible Old Testament >>
  Greek Interlinear Bible New Testament >>