Współcześni Naśladowcy Jezusa Chrystusa


Kościół z gr. ekklesia - "społeczność/zgromadzenie wywołanych", "zwołanie"

  Słyszane tam nauczanie ze Słowa Bożego, wspólna modlitwa z innymi braćmi i siostrami w Chrystusie powoduje, że wzrasta nasza wiara, czyli pewność że Bóg jest przy nas, trzymając nas przy sobie. Ta wiara z kolei przynosi doświadczenie cudownej miłości Bożej, rozlewanej przez Ducha Świętego w naszym sercu (Rz5:5), usuwającej wszelki lęk (1Jn4:18) i ciemność w naszym życiu (Jn1:5; 1 J3:8). Bez tej miłości Bożej w naszym sercu nie jesteśmy w stanie podążać za Nim, dlatego tekst o miłości Bożej jest w kontekście pojednania z Bogiem, narodzenia się na nowo, adresowany do wierzących, narodzonych na nowo. Jezus zapewnił nas, że kto decyduje się iść za Nim, który jest Światłością świata, nie będzie więcej chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota (Jn8:12). Gdy tak razem podążamy za Chrystusem, wzrastamy od dziecięctwa do męża i córki Bożych. Byśmy nie byli już więcej miotani lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową, W Chrystusa (Ef4:14-15).

  Transmisje internetowe ze społeczności chrześcijańskich na żywo.


Kościoły i społeczności, oraz transmisje na żywo do nabożeństw

Nowe Życie w Łodzi (Transmisja na Grupie Facebook)
Świdnica dla Jezusa.(Transmisja na Youtube)
Wrocław dla Jezusa.
Woda Życia w Koszalinie
Chrześcijańska Społeczność Północ (Warszawa)
Kościół Zielonoświątkowy Zbór Betel w Bydgoszczy
Kościół Zielonoświątkowy w Ustce