"Słowo Jahwe sprawiło, że powstały niebiosa i wszystko co na nich, przez Tchnienie Jego Ust."
Księga Psalmów 33:6

Wystawa Biblii we Wrocławiu