"Wszystkie krainy ziemi, wznoście okrzyki na cześć Jahwe! Wejdźcie radośnie przed Jego oblicze. Przyjdźcie do Niego wśród okrzyków radości! Ogłaszajcie, że tylko Jahwe jest Bogiem: On Sam nas stworzył, a my Jego własnością. Jesteśmy Jego ludem i owcami Jego pastwiska. Do bram Jego wkroczcie z pieśnią dziękczynną, z hymnami pochwalnymi do Jego przedsionków. Chwalcie Go i błogosławcie Jego Imię. Ponieważ Bóg Jahwe Jest Dobry! Jego łaska trwa na wieki, a Jego wierność z pokolenia na pokolenie."
(Psalm 100)

Chwała i Uwielbienie

 
Dziękczynienie pojawia się, gdy dziękujemy Bogu za to, co uczynił. W dziękczynieniu >> zwracamy uwagę na Bożą Dobroć.
Oddając Bogu chwałę >> odnosimy się do Bożej wielkości. Chwała, (...) to wyrażanie. Biblia podkreśla, że chwała musi wychodzić z naszych ust.

"Wielki jest Pan i godny wielkiej chwały
w mieście Boga naszego,
na swej górze świętej."
(Ps 48:2)

  "Pan jest wielki i z tego powodu godzien chwały.
Chwała ustawia nas w relacji do Bożej wielkości.
Ma On być chwalony według Swojej wielkości.


"A przecież Ty jesteś Święty, przebywasz w chwałach Izraela." (Ps 22:4)

...Chwała to miejsce, gdzie przebywa Bóg,
tam właśnie On mieszka. Jeśli chcesz być tam,
gdzie jest Bóg, musisz oddawać Mu chwałę."Z kolei W uwielbieniu, czyli w oddawaniu Bogu czci >>, która jest najwyższą formą aktywności ludzkiej duszy, odnosimy się do Bożej Swiętości."


Derek Prince (1915-2003)


♫ ♪ "Królu narodów" ♪ ♫

Archiwalne nagranie z chrześcijańskiego spotkania modlitewnego
(Paczków 16.07.1992r)


  link [4.29 MB] >>
  Historia wspólnoty to historia ludzi ze wspólnoty Hallelu Jah z Wrocława (Ruch Światło Życie) >>