<
"Nie zaznają głodu ani pragnienia, nie porazi ich żar i słońce, bo ich poprowadzi Ten, co się lituje nad nimi i do źródeł wodnych On ich poprowadzi"
(Księga Izajasza 49:10)

MODLITWA POKUTY I PRZYJĘCIA ZBAWIENIA


  Jeśli przez treść tej strony zostałeś szczerze przekonany i uświadomiony kim dla Ciebie jest Bóg i Pan nasz Jezus Chrystus, oraz co takiego uczynił dla Ciebie, to proszę zwróć się teraz do Boga, do Jezusa w prostych słowach, pragnę w tym celu podać Ci przykład takiej krótkiej modlitwy powierzenia swojego życia Bogu.

  Boże Ojcze dziękuję Ci, że Ty mnie pierwszy umiłowałeś, dziękuję Ci, że nie pozostawiłeś mnie na tej ziemi samego z moimi grzechami, ale posłałeś dla mnie z nieba na ziemię Swojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.

  Tak, wyznaję, że jestem świadomy moich upadków i win, oraz pragnę się od nich odwrócić raz na zawsze.
(W tej chwili Bogu, Który pragnie z Tobą rozmawiać, możesz wyznać szczerze wszystkie swoje grzechy. Wiedz, że On Cię teraz słyszy).


  Decyduję dziś to uczynić, zrywam więc z moimi grzechami i nałogami, prosząc tym samym o uwolnienie od nich. Przyjmuję teraz Boże Ojcze przez przelaną drogocenną Krew Mojego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, Twoje przebaczenie, oczyszczenie i usprawiedliwienie z moich wszystkich grzechów.

  Dziękuję Ci za to Boże Ojcze i proszę Cię napełnij mnie teraz Swoim Duchem Świętym, abym chodził odtąd posłuszny Tobie. Modlę się o to w Imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.