ARCHIWLANY BLOG GŁODNY BOGA I JEGO SŁOWA >>Marsz dla Jezusa - Warszawa 2014

"Do każdego zatem, kto się do Mnie przyzna (gr. ομολογησει - homologēsei, także wyzna i potwierdzi) wobec ludzi, i Ja się przyznam wobec mojego Ojca, który jest w niebie. " JEZUS w Ewangelii wg. św. Mateusz 10:32 (Nowe Przymierze)


  15 czerwca, około 4 tys. chrześcijan z całej Polski, przemaszerowało ulicami w Warszawie, modląc się o nasz kraj i wyznając radośnie z serca swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, jako Pana i Zbawiciela, któremu zawdzięczają swoje zbawienie! Oto jak media relacjonowały te wydarzenie.
  Więcej >>

  Więcej >>

  Więcej >>  Impreza ta była połączona z dwudniowa organizacją Festiwalu Nadziei na stadionie Legii Warszawa Pepsi Arena, gdzie ponad 30.000 osób słyszało Ewangelię głoszoną przez Franklina Grahama. Wydarzenie to było relacjonowane poprzez Internet na żywo na stronach BillyGraham.org.

  Więcej [PL] >>

  Więcej [EN] >>


16 czerwca 2014 r.


2003-2015 - Głodny Boga i Jego Słowa