"Każda Wypowiedź Boga Jahwe Jest Sprawdzona w Ogniu i Jest Osłoną dla tych, którzy u Niego szukają opieki. Do Jego słów niczego nie dodawaj..."
(Z Księgi Przysłów tj. Przypowieści Salomona 30:5-6a)

Codzienne Rozważania Biblijne (BLOG)  Do moich codziennych 'rozważań biblijnych', trochę w inny sposób niż przysłowiowy "od deski do deski", używam do tego obok interlinearnych przekładów, również różne współczesne tłumaczenia Pisma Świętego.

Znajdź szybko na tej stronie, temat jaki cię interesuje.