Na tej stronie prezentuję Odwieczne Słowa Boga skierowane do Ciebie osobiście


BÓG W BIBLII MÓWI DO CIEBIE!

Moje dziecko, Możesz mnie nie znać, ale Ja wiem o Tobie wszystko (Psalm 139.1) Wiem kiedy siedzisz i kiedy wstajesz (Psalm 139.2)
Znam wszystkie Twoje drogi (Psalm 139.3)
Nawet wszystkie włosy na Twojej głowie są policzone (Mateusz 10.29-31)


"Zaczynając od pism Mojżesza i poprzez wszystkich proroków tłumaczył im Jezus każdy fragment Pisma odnoszący się do Niego."
Z ŻYCIA NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA w Ewangelii wg. św. Łukasza 24:27

Jezus Chrystus Jest Słowem Boga, Które Stało się Ciałem!

W Księdze Rodzaju Jezus Jest Potomstwem Kobiety
W Księdze Wyjścia Jest On Barankiem Paschalnym


W wieku 17 lat, rozpocząłem czytać Pismo Święte...
Krótko o sobie >>

Jeżeli także chcesz poznać Boga i Jego Słowo, poddając Jemu całe swoje życie...
Proszę pomódl się wpierw tą krótką MODLITWĄ >>

Na całym świecie, jest więcej chrześcijan, których możesz poznać z różnych kościołów i wyznań >>

SZUKASZ BOGA?
NIE JESTEŚ SAM!

Odsyłacze internetowe do wirtualnych zasobów o tematyce chrześcijańskiej i biblijnej

"Ponadto mój Bóg wspaniałomyślnie zaspokoi wszystkie wasze potrzeby, według bogactw swoich przez Chrystusa Jezusa. Naszemu Bogu i Ojcu, niech będzie chwała na wieki wieków. Amen."
Z Listu Apostoła Pawła do Filipian 4:19-20

LINKI


    Głodny Boga i Jego Słowa na portalach społecznościowych,
  • Facebook
  • youtube
  • Email
  • | |