Na tej stronie prezentuję Odwieczne Słowa Boga skierowane do Ciebie osobiście


Miłosny List od Boga Ojca

Moje dziecko, Możesz mnie nie znać, ale Ja wiem o Tobie wszystko (Psalm 139.1) Wiem kiedy siedzisz i kiedy wstajesz (Psalm 139.2)
Znam wszystkie Twoje drogi (Psalm 139.3)
Nawet wszystkie włosy na Twojej głowie są policzone (Mateusz 10.29-31)


"Zaczynając od pism Mojżesza i poprzez wszystkich proroków tłumaczył im Jezus każdy fragment Pisma odnoszący się do Niego."
Z ŻYCIA NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA w Ewangelii wg. św. Łukasza 24:27

Jezus Chrystus Jest Słowem Boga, Które Stało się Ciałem!

W Księdze Rodzaju Jezus Jest Potomstwem Kobiety
W Księdze Wyjścia Jest On Barankiem Paschalnym


Bóg zbawił mnie w moim własnym pokoju, gdy czytałem Nowy Testament, w wieku 17 lat...
Krótko o sobie >>
Jeśli pragniesz również przyjąć zbawienie, pragnę Tobie to umożliwić.

Krótka Modlitwa pokuty i przyjęcia zbawienia >>
Możesz poznać więcej uczniów Pana Jezusa Chrystusa, wywodzących się z różnych
chrześcijańskich kościołów i wyznań >>

MOJE ZBAWIENIE

Odsyłacze internetowe do wirtualnych zasobów o tematyce chrześcijańskiej i biblijnej

LINKI


  • Facebook
  • youtube
  • Email
  • | |